>> בעז שרעבי מתרגש עד דמעות; בעז שרעבי בשיר "את יפה"