>> בעז שרעבי בשיר "את יפה"; ובשיר "אני הולך בסמטאות"