>> ירדנה ארזי חוזרת לאוסף קטעי הוידיאו בארכיון הטלוויזיה

>> ירדנה ארזי מחדשת גם את "באתי אליך"

>> ירדנה ארזי בראיון אישי על הצלחת הגרסה המחודשת ל"שוב בתמונה"