• 01.05.24
  • עצמאות 76

    חיים אתגר

    קשה לחגוג השנה את יום העצמאות, מודה חיים אתגר - אבל זו כן הזדמנות לעצור רגע ולחשוב על הנס...

    לוגו עצמאות 76