הגדרות 

האתר/ אתר האינטרנט - אתר +12, שנמצא בבעלות שידורי קשת בע"מ המספק שירותי תוכן אודיו-וויזואלי לצפייה ישירה באתר האינטרנט שכתובתו  www.mako.co.il/mako-vod

 האפליקציה – אפליקציית +12(מובייל, טאבלט, סטרימרים וsmart TV) המספקת שירותי תוכן אודיו-וויזואלי לצפייה.

השירות -

מנוי מתחדש בתשלום חודשי עם אפשרות ביטול בכל עת, לצפייה בתכני 12+ ללא פרסומות וידאו (מסוג pre-roll, post-roll, mid-roll) או עם פרסומות וידיאו מסוג pre-roll בלבד. מודגש כי פרסומות מסוג מעברון ובאנר, שאינן קוטעות את הצפייה ישולבו בתוכן. כמו כן, בזמן צפייה בשידור ערוצי live ישודרו הפרסומות של הערוץ (או פרסומות ייעודיות לצופה הספציפי בזמן פרסומות הערוץ) ללא שינוי.

במידה ורכשת מנוי כאמור לעיל ועדיין מופיעות פרסומות במהלך הצפייה, עליך לבצע רענון להציב את הסמן או לנגן את הפרק מחדש. בכל תקלה טכנית ניתן לפנות אלינו באמצעות מייל לתמיכה בכתובת:

 mobile-support@mako.co.il או בטלפון 03-7676062.

 סיום המנוי יהיה בכפוף לתנאי סיום המנוי שבסעיף 4 להלן.

 קשת תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את סוגי המנויים הזמינים ללקוחותיה לפי שיקול דעתה בהודעה מראש שתפורסם באתר לפחות 24 שעות לפי השינוי/עדכון.

 משתמש – הגולש שרכש מנוי לשירות.

 Paypal - עסק מסחר אלקטרוני, המאפשר העברת כספים ותשלום דרך האינטרנט.

 App Store – חנות האפליקציות של חברת Apple (למשתמשי עבר של makoTV בלבד).

 Google play - חנות האפליקציות של חברת גוגל באפלקציות בתוכנת הפעלה מסוג Android (למשתמשי עבר של makoTV בלבד).

 התוכן -

 תכני ווידיאו שונים שיוצעו לצפייה מעת לעת באתר האינטרנט או באפליקציה. מודגש כי עבור משתמשים מחוץ לישראל חלק מהתכנים יהיו חסומים מטעמי זכויות יוצרים.

קשת ו/או mako – שידורי קשת בע"מ.

 1. תהליך רכישת המנוי

1.1 באתר האינטרנט שכתובתו: https://www.mako.co.il/mako-vod-purchase קיימת הפניה לעמוד רכישת השירות, שם יחל תהליך הרכישה בהתאם לשלבים שמפורטים להלן:

1.2 במידה שתהיה יותר מאפשרות מנוי אחת, על המשתמש לבחור בהתאם לפירוט המופיע בעמוד הרכישה ולמחירים בו.

1.3 יובהר כי קשת תהיה רשאית להציג חבילת מנוי אחת בלבד, ללא בחירה בין תקופות או סוגי חבילות. יובהר כי לא תתאפשר קבלת החזר כספי בגין רכישת מנוי שהתבצעה. סיום המנוי יתאפשר בהתאם להוראות סעיף 4 להלן.

1.4 מחיר השירות עשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה של קשת והמחיר התקף הוא זה שמוצג בעת הרכישה במסך הסליקה (בכפוף לתעריפים ולשערי המטבע של חנויות הרכישה/חברות הסליקה). 

1.5 התשלום:

באתר האינטרנט בלבד - לאחר בחירת תקופת המנוי יועבר המשתמש לתהליך התחברות עם מייל. ככל שלמשתמש אין חשבון, עליו ליצור חשבון ובסיום יצירת החשבון/ההתחברות יועבר למסך התשלום באתר paypal לשם ביצוע התשלום. בהיכנסו לאתרpaypal  ימלא המשתמש אחר הוראות התשלום (בין אם הוא מנוי לשירות paypal ובין אם לא). מובהר כי התשלום באמצעות paypal, כפוף לתנאי השימוש ב-paypal ולקשת אין אחריות כלפי המשתמש ו/או כל צד ג' שהוא בקשר לביצוע התשלום באמצעי זה. לאחר ביצוע התשלום יוחזר המשתמש לעמוד "תודה" באתר האינטרנט (+12) ומכאן יוכל להתחיל לצפות בתכנים בהתאם לחבילה שבחר.

1.6 מימוש חודש ראשון חינם:

בעת רכישת המנוי, משתמשים חדשים בלבד יהיו זכאים לקבל את החודש הראשון ללא חיוב. הטבה כאמור הינה הטבה חד פעמית ותהא זמינה עבור משתמשים חדשים בלבד שלא קיבלו ו/או מימשו אותה בעבר. מנויים שכבר מימשו את הטבה כאמור בעבר, לא יוכלו לממש אותה שוב. 

2. חבילות מנויים

2.1 ישראל 

2.2 חו"ל

הגדרות בתחום הפרסום:

פרירול – פרסומות וידאו המופיעות בתחילת ניגון קטע הוידאו

מידרול – פרסומות וידאו המופיעות במהלך ניגון קטע הוידאו

פרסומות בפאוז- פרסומת סטטית המופיעה על גבי הנגן בעת עצירת הניגון

דיספליי – פרסומות המופיעות באתר או באפליקציה מחוץ לנגן הוידאו. יכולות להיות בצורת טקסט, תמונה או וידאו.

*יצויין כי קטעים קצרים הלקוחים מהפרק הראשון יהיו חסומים לצפייה בחו"ל. רק הפרק המלא יהיה זמין לצפייה

3. הצפייה בתוכן

3.1 קשת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה של המשתמש לשירות במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של רשת האינטרנט או של מערכת המחשבים או פגיעה בזכויות קניין רוחני של קשת או של צד אחר, ולא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כנגד קשת או מי מטעמה במקרה כאמור.

3.2 קשת אינה מתחייבת לשדר את התוכן במלואו כפי ששודר בערוץ 12 בטלוויזיה וכן אינה מתחייבת להעלות את התוכן ל-+12 מיד עם סיום השידור בטלוויזיה. לקשת שיקול דעת בלעדי בנוגע למועד שידור התוכן ו/או העלאתו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין.

3.3 קשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההתקשרות ואת השירותים שהיא נותנת, ובכלל זאת על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, ללא כל הודעה מראש.

4. ביטול המנוי

4.1 המנוי יתחדש מדי חודש עד שיבוטל על ידי המשתמש. יובהר, כי ביטול מנוי במהלך מחזור חיוב לא יזכה בהחזר עבור החלק היחסי של אותו מחזור חיוב. לדוגמה, מנוי שהתחיל ב-10.6 ונשלחה בקשה לבטלו ב-20.6, יסתיים ב-10.7 והמנוי לא יחוייב בגין החודש שתחילתו ב-10.7. יובהר, כי ניתן להמשיך לצפות בתכנים בהתאם למנוי שנרכש עד לתום החודש האחרון שעליו שולמו דמי המנוי.

4.2 ביטול המנוי יכולה להתבצע בדרכים הבאות:

4.2.1 ביטול העסקה דרך מייל: mobile-support@mako.co.il או בטלפון 03-7676062

4.2.2 באמצעות המדריך בקישור הזה.

4.2.3 מובהר כי משתמשי IOS (iPhone/iPad) שרכשו דרך החנות בעבר יכולים לבצע את ביטול המנוי באמצעות המכשיר בלבד, כאמור בסעיף 4.2.2 לעיל. 

5.מחיקת חשבון

משתמש רשאי לבקש למחוק את חשבונו, הכולל את נתוניו,  לצמיתות, מכל האפליקציות והשירותים של +12 באמצעות הטופס הבא: https://story.mako.co.il/12plus-delete/ מובהר כי בפלטפורמות IOS ניתן לבצע את המחיקה כאמור באמצעות עמוד ההגדרות במכשיר.
בתום שליחת הטופס, המשתמש יקבל אישור למייל אשר באמצעותו נרשם למערכת, על כך שהחשבון נמחק. המידע אשר יועבר במסגרת טופס כאמור ישמש אותנו אך ורק על מנת לאתר את החשבון ולמחוק אותו. ככל שמשתמש יהיה מעוניין ליצור חשבון חדש לאחר מחיקת חשבונו, יוכל לעשות כן בעמוד יצירת חשבון

6. זכויות יוצרים 

6.1 המידע הכלול באתר האינטרנט, באפליקציה ובשירותים, לרבות כל התוכן שבו, מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של קשת או של ספקים אחרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות, חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והסכמים בין האתר וספקי התכנים השונים. מותר להשתמש בשירותים רק באופן אישי ולא מסחרי ואסור להעתיק את השירותים או תוכנם, לשכפלם, לשנותם, להפיצם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעם, לפרסמם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, או להעבירם הלאה, באופן זמני או קבוע, אלא אם הסכמנו לכך במפורש. ביצוע פעולות כאמור, עלול לפגוע בזכויות קשת או בזכויות של ספקי התכנים.

6.2 השימוש בשירות מותנה בהסכמתך ובהתחייבות שלך כי לא תעשה או תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט, פעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני של ספקי התכנים באתר.

7. הגבלת אחריות

7.1 קשת, עובדיה וכל הבאים מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של קשת.

7.2 הנך מצהיר כי ידוע לך כי קבלת השירותים מהאתר ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת קשת, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותך. לפיכך, לא תהיה רשאי להעלות כלפי קשת כל טענה או דרישה בכל הנוגע לאובדן, עוגמת נפש, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או רשת אחרת או ציוד הקצה שברשותך.

7.3 מבלי לגרוע מהאמור, אחריותה הכוללת של קשת ומי מספקיה לשירותים או לנזקים אחרים שנגרמו משימוש באתר ותרופתך הבלעדית במקרה שקשת תימצא אחראית על אף ההגבלות על האחריות שלעיל תהיה מוגבלת לסכום ששילמת בפועל (אם בכלל) עבור השירותים שהתקבלו באמצעות האתר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד קרות האירוע שגרם לנזק. האמור בסעיף זה בא להוסיף ואינו גורע מכל חסינות, הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים לקשת או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי הוראות הדין.

8. שימוש לא חוקי ואסור.

8.1 חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.

8.2 אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי קשת.

9. מדיניות פרטיות

תקנון זה כפוף למדיניות הפרטיות המופיעה באתר mako.co.il

10. אבטחת מידע

10.1 התקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים שתפרסם באתר עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט.

10.2 איננו בודקים את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלנו, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

11. השימוש באתר ובאפליקציה כפוף לתנאי השימוש הכלליים של אתר mako

12. למידע נוסף ושאלות נפוצות ניתן להכנס לעמוד עזרה ותמיכה שלנו בכתובת הזו

13. ניתן לפנות אלינו דרך מייל mobile-support@mako.co.il בטלפון 03-7676062 או ב- whatsapp במספר: 050-2010818.