• 12.05.24
  • עצמאות 76

    ישראל קטורזה

    ישראל קטורזה משתף על ההתרגשות בתור ילד בציפייה ליום העצמאות, כיצד השתמש בהומור בזמן...

    לוגו עצמאות 76