• 01.05.24
  • עצמאות 76

    תמיר סטיינמן

    כתבנו בדרום, תמיר סטיינמן, קורא להחליף ביום העצמאות הזה את החגיגות והזיקוקים בקריאה חד...

    לוגו עצמאות 76