• פרק 47
  • 14.10.21
  • שיחה מאוירת

    ארגון הטהרה "יסודות"

    "תטבלי במקווה - זה יגן עלייך ממחלות!", ארגון טהרה בשם "יסודות" מתקשר לנשים אקראיות כדי...

    לוגו שיחה מאוירת