• פרק 41
  • 14.10.21
  • שיחה מאוירת

    מתנ"ס בבית שמש

    "ציור? זה רק לבנות!", בעלון של מתנ"ס בית שמש הופיעו חוג ציור לבנות וחוג מחשבים לבנים, אז...

    לוגו שיחה מאוירת