עונה 105.11.15

מי למעלה?

תכנית 3

3 מתחרים מפורסמים ניצבים על מעליות ועונים על שאלות. מי שצודק עולה למעלה ומרוויח כסף ומי... עוד

מי למעלה