• עונה 1
  • פרק 8
  • 06.06.18
  • בשבילה גיבורים עפים

    עמוד עשן

    לאחר קרב היריות - הרביעייה מתפצלת. בנדה נפצע קשה ברגלו, דובי מנסה לטפל בו, הימלר מגיע אל...

    בשבילה גיבורים עפים