• חרבות ברזל
  • פרק 15
  • 15.02.24
  • עובדה

    החילוץ מרפיח

    בתחילת פברואר 2024 הוא פיקד על מבצע בלב רפיח שבמהלכו חולצו שני חטופים. ולראשונה הוא מדבר...

    לוגו עובדה 2023