• עונה 2023
  • עובדה

    אילנה במונולוג יוצא דופן

    "אל תאמינו למי שאומר לכם שיהיה בסדר"

    לוגו עובדה 2023