02:02מתוך עונה 329.01.23

העכבישה - "End Of Time"

הזמר במסכה

הביצוע שהעיף את חברי הפאנל באוויר

לוגו הזמר במסכה עונה 3