05:05מתוך עונה 307.01.23

הרמז השני: האלמוג

הזמר במסכה

מה כלי הנגינה משולש מסמל עבורו?

לוגו הזמר במסכה עונה 3