01:36מתוך עונה 213.12.21

המודח ה-15 בביצוע ללא המסכה

הזמר במסכה

"אתה מוכשר ברמות"

תמונת לוגו הזמר במסכה עונה 2