02:39מתוך עונה 204.12.21

הסוס – "Perfect"

הזמר במסכה

"גרמת לנו לרקוד סלואו פה"

תמונת לוגו הזמר במסכה עונה 2