08:55מתוך עונה 206.12.21

השיבולת – "Rise Up"

הזמר במסכה

"העלית את הבמה בעשן"

תמונת לוגו הזמר במסכה עונה 2