05:10
  • מתוך עונה 2
  • 02.11.21
  • הקיפוד - "Moves Like Jagger"

    הזמר במסכה

    "מלך - איזה מובז'"

    תמונת לוגו הזמר במסכה עונה 2