00:49
  • מתוך עונה 2
  • 25.10.21
  • הרמז השני: הגורילה

    הזמר במסכה

    מה הקשר בין חודש אפריל וגל גדות?

    תמונת לוגו הזמר במסכה עונה 2