01:09
  • מתוך עונה 2
  • 23.10.21
  • הרמז הראשון: האפון

    הזמר במסכה

    מה עשה האפון בפנמה אחרי הצבא?

    תמונת לוגו הזמר במסכה עונה 2