05:55
  • מתוך עונה 2
  • 30.11.21
  • הרמז השישי: הצדפה

    הזמר במסכה

    מה אהרוני חשב על המנה שבחרה להכין?

    תמונת לוגו הזמר במסכה עונה 2