00:54מתוך עונה 216.10.21

הרמז הראשון: השיבולת

הזמר במסכה

האם השיבולת הגיעה אלינו הישר מהקיבוץ?

תמונת לוגו הזמר במסכה עונה 2