01:08
  • מתוך עונה 2
  • 11.12.21
  • הרמז השביעי: השנאוצר

    הזמר במסכה

    מה הקשר בינו לבין איציק כהן?

    תמונת לוגו הזמר במסכה עונה 2