00:26
  • מתוך עונה 2
  • 20.11.21
  • הרמז החמישי: הצדפה

    הזמר במסכה

    "זה הרמז שיוצא אותי מלכה"

    תמונת לוגו הזמר במסכה עונה 2