01:42
  • מתוך עונה 1
  • 05.12.20
  • הרמז העשירי: התרנגול

    הזמר במסכה

    "אני לא אתפשר על פחות מהמקום הראשון"

    לוגו עמוד תכנית הזמר במסכה