01:12
  • מתוך עונה 1
  • 09.11.20
  • הרמז השישי: השפירית

    הזמר במסכה

    ואיך היא קשורה לחסידה?

    לוגו עמוד תכנית הזמר במסכה