• עונה 2
  • הקינוח המושלם

    מיכאל זורין

    לקראת הגמר - הרגעים הגדולים של מיכאל זורין שהביאו אותו לגמר הגדול של הקינוח המושלם

    לוגו הקינוח המושלם 2