• 24.04.17
  • הילדים האבודים

    בעקבות חשיפת הפרוטוקולים של הועדות שחקרו את פרשת ילדי תימן האבודים. נפרשת תמונה קשה של...

    לוגו הילדים האבודים