• 11.07.22
  • הקרב של איציק סעידיאן

    לי נעים מתעדת את השיקום של הלוחם שהצית עצמו במחאה על היחס להלומי הקרב, ועכשיו בפעם...

    לוגו הקרב של איציק סעידיאן