02:24מתוך עונה 130.09.13

הביצוע של יובל אלמלם

הכוכב הבא

יובל עומדת למבחן המסך

הכוכב הבא 7