02:28מתוך עונה 112.10.13

הביצוע של מירית חודדה

הכוכב הבא

מירית עומדת למבחן המסך

הכוכב הבא 7