04:03מתוך עונה 430.01.17

אימרי מתכונן לדו קרב

הכוכב הבא

כולל טרמפ מפתיע

הכוכב הבא 7