04:54מתוך עונה 521.01.18

שרית חטיבה - "מלכת הלבבות"

הכוכב הבא

האם שרי תינצל מהדחה?

הכוכב הבא 7