04:41
  • מתוך עונה 5
  • 06.02.18
  • אדווה עומר – "לומדת ללכת"

    הכוכב הבא

    האם הביצוע שלה יתעלה על המקור?

    הכוכב הבא 7