02:01מתוך עונה 519.11.17

רגינה פדורנקו – "מנגו"

הכוכב הבא

איזו נבואת זעם חזתה רגינה לקרן?

הכוכב הבא 7