עונה 131.10.11

גבוה וגרינבאום

מסיבת סיום חלק ב'

גבוה עולה על רעיון חדש למחוק את כל החובות של חברת "וידאו לייף" שכולל את קרן ובעלה לעתיד... עוד

גבוה וגרינבאום