• 15.05.19
  • צביקה פיק - הראיון הראשון

    ברגע אחד חייו של צביקה פיק התהפכו. הערב - בפעם הראשונה מול המצלמות - צביקה פיק מדבר על...

    לוגו צביקה פיק - הראיון הראשון