04:45
  • 07.11.23
  • נועם תיבון מספר כיצד חילץ את משפחתו מהתופת

    7 באוקטובר - השעות הראשונות

    "הרגנו מחבלים ועכשיו עשו פינוי מכל הקיבוץ"

    לוגו 7 באוקטובר - השעות הראשונות