02:16
  • מתוך עונה 1
  • 21.12.08
  • "תמיד רציתי להיות בטיפול"

    מסודרים

    בלרד מתיישב על ספת הפסיכולוג ולא נותן לראובן להשחיל מילה

    מסודרים 2