• 23.09.21
  • חדשות הבוקר עם ניב רסקין

    הקרב על שנת הלימודים

    הקרב על שנת הלימודים - בדיקות מהירות במקום בידודים, אורית פרקש הכהן לקראת כניסת ההגבלות...

    לוגו חדשות הבוקר עם ניב רסקין