• 02.03.15
  • חי בלילה

    יאיר לפיד בראיון מיוחד

    הבחירות עוברות לרשת: יאיר לפיד בראיון מיוחד ל"חי בלילה" – לא מתנצל בפני דרעי ותוקף...

    חי בלילה