• 22.02.15
  • חי בלילה

    הבחירות עוברות לרשת

    הבחירות עוברות לרשת: שלושה שבועות לפני הבחירות ויצחק הרצוג מציג עוד מהפך והופך לגיבור...

    חי בלילה