• 09.04.14
  • חי בלילה

    שרי רז חוזרת להגיש חדשות

    נדב בורנשטיין ברצועת אקטואליה לילית. והערב: כל הסודות מאחורי סרטון ההצבעה באו"ם בתקופת...

    חי בלילה