• 10.05.22
  • חי בלילה

    מעין והתגובות לחתונה

    נדב בורנשטיין מסכם את היום, והלילה: האם הולכים לבחירות או שהממשלה תמשיך לתפקד? בעקבות גל...

    חי בלילה