• 20.02.22
  • חי בלילה

    ראיון עם המודח

    נדב בורנשטיין מסכם את היום, והלילה: ראיון עם יובל סגל לאחר שהודח מ"רוקדים עם כוכבים"...

    חי בלילה