• 10.01.22
  • חי בלילה

    ישי כלפון - לוליין?

    נדב בורנשטיין מסכם את היום, והלילה: כל העדכונים על מדיניות הממשלה בנוגע לבדיקות הקורונה,...

    חי בלילה