• 21.11.21
  • חי בלילה

    הדואט של כוכבי ורייכל

    נדב בורנשטיין מסכם את היום, והלילה: דיווח מירושלים, אביב כוכבי ועידן רייכל בדואט בערב...

    חי בלילה