• 21.07.21
  • חי בלילה

    חתונמי מגיעה לקולנוע

    נדב בורנשטיין מסכם את היום, והלילה: חתונמי מגיע לקולנוע, כיצד הסיפור של פרשיית התוכי יצא...

    חי בלילה