• 14.11.21
  • חי בלילה

    שיחה מפתיעה לנחשף

    נדב בורנשטיין מסכם את היום, והלילה: ראיון עם המודח של "הזמר במסכה", השיחה ששינתה את חייהן...

    חי בלילה